Formtestet som optimerar träningen
Alldeles intill skidtunneln ligger Stjerneskolans testcenter. Här testar Rålands Strid och hans medhjälpare formen hos både elitidrottare och motionärer.
- Intresset för uthållighetsträning liknar joggingboomen på 1980-talet och allt fler vill veta hur man bäst optimerar träningen utifrån sin egen nivå, säger Råland Strid.
De tester som framför allt görs i testcentret är laktattröskeltest, test av maximal syreupptagningsförmåga och maxpulstest. Testerna kan genomföras på rullskidor, cykel, som stavgång eller löpning. Om man som motionär vill träna rätt är det viktigt att veta sina pulszoner och då är laktattröskeltestet det mest intressanta.

Tar blodprov
I ett laktattröskeltest kör man 4-5 intervaller, 4 minuter långa och med ökande intensitet. Efter varje intervall tar man ett blodprov för att mäta laktathalten i blodet. Testet ger den pulsnivå man kan träna på utan att samla på sig alltför mycket laktat/mjölksyra.
- Pulsnivån, som också kallas tröskelpulsen, visar den maximala ansträngning där kroppen klarar att eliminera lika mycket laktat/mjölksyra som den bildar. Då kan man hålla på en längre tid utan att behöva sänka farten. Man vet exakt vid vilken puls som denna nivå ligger och kan till exempel hålla sig på den pulsen under ett lopp.

Individuella pulszoner
Efter testet får man en laktatkurva och utifrån den kan man sedan ta fram individuella pulszoner för träning på olika nivåer. Allt från maxfart till återhämtningsträning.
- Genom att veta om sina pulszoner och sin tröskelpuls kan man träna effektivt och göra stora förbättringar. En fördel är givetvis om man tränar med hjälp av en pulsklocka. Många tycker också att det är inspirerande att mäta sig mot sig själv. Här på testcentret ger vi råd och tips på hur man kan lägga upp sin träning, säger Råland Stridh.

Mer information om de tester som görs i Stjerneskolans testcenter: http://www.skitunnel.se/aktiviteter/testcenter.23.html

Laktat
Bildar mjölksyra tillsammans med vätejoner. Det är vätejonerna som försurar musklerna men de är svåra att mäta, istället mäter man laktathalten.


Fler artiklar

Nyhetsbrev

Vill du ha nyheter och aktuella erbjudanden från oss?